درجه cایران مربیگری البته الان شده آسیایی
داوری درجه ۳ فوتبال
13سال سابقه بازی لیگ برتر تهران
7سال مربیگری فوتسال لیگ برتر مربیگری فوتبال دسته یک کشوری
مقام اول دسته سوم کشوری فوتسال
مقام اول دسته دوم کشوری فوتسال
مقام سوم فوتبال دسته یک کشوری
دبیر بانوان هییت فوتبال جنوب شرق تهران
نائیب رئیس بانوان شهرستان ورامین
سرپرست بانوان هییت فوتبال جنوب شرق تهران