تکواندو بانوان(خانم دهباشی) آبان ماه 1402

تیروکمان آقایان و بانوان(آقای غلامی) آبان ماه 1402

بسکتبال بانوان(خانم پیری) آبان ماه 1402

آکادمی و مدرسه فوتبال آبان ماه 1402

آیکیدو(دفاع شخصی)( خانم علی عسگری)  بانوان آبان ماه 1402

بدمینتون آقایان( آقای موذن) آبان ماه 1402

کشتی آزاد(نونهالان-نوجوانان)( آقای صفری)  آبان ماه 1402

ایروبیک بانوان(خانم بیطرفان) آبان ماه 1402

بدنسازی آقایان(آقایان ازغندی و کلامی)  آبان ماه 1402

بدنسازی بانوان آبان ماه 1402

تکواندو آقایان(آقای بخشایش)  آبان ماه 1402

تی آرایکس بانوان(خانم شکیبا منش) آبان ماه 1402

تی آرایکس بانوان(خانم پاکدل) آبان ماه 1402

شطرنج پسران و دختران (آقای حق شناس)  آبان ماه 1402

کاراته(کیوکوشین) بانوان(خانم عباسی)  آبان ماه 1402

کاراته(شیتوریو) آقایان ( اقای فرغدار)  آبان ماه 1402

کاراته(کیوکوشین) آقایان (آقای آسفی)  آبان ماه 1402

کشتی آزاد(آقای ابراهیمی) آقایان  آبان ماه 1402

کشتی آزاد(اسماعیلی) آقایان  آبان ماه 1402

کشتی فرنگی آقایان(آقای باقرزاده)  آبان ماه 1402

کیک بوکسینگ آقایان(آقای مسلمی)  آبان ماه 1402

والیبال پسران (آقای خوشرویی) آبان ماه 1402

والیبال دختران(خانم میسمی) آبان ماه 1402

اسکیت دختران و پسران  آبان ماه 1402

پیلاتس بانوان(خانم ریاضی)   آبان ماه 1402

پیلاتس بانوان(خانم هاشمی)   آبان ماه 1402

تی آرایکس آقایان(آقای بخشایش)   آبان ماه 1402

تیراندازی بادی(بانوان-آقایان)(آقای مختاری)   آبان ماه 1402

جودو آقایان(آقای ابدی نقش)  آبان ماه 1402

ژیمناستیک دختران(خانم جمالی)  آبان ماه 1402

سامبوMMA آقایان(آقای آقاعلیزاده)  آبان ماه 1402

فوتسال بانوان(خانم رضایی) آبان ماه 1402

فیتنس بانوان(خانم خزایی) آبان ماه 1402

5 خرداد 1403