محمد نور محمدی
مدرک مربیگری D آسیا
مربی مدرسه فوتبال برق از سال 1401
مربی تیم نونهالان برق سال 1402