مینو سادات سیدحسینی ابری

  • داور و مربی بدمینتون
  • ۱۰ سال همکاری با شهرداری منطقه ۱۲
  • ۱۰ سال همکاری با سازمان ورزش
  • ۱۰ سال مدیر انجمن و مربی تیم آموزش پرورش منطقه ۷ (هم دانش آموز ها و هم کارمندان)
  • حدود ۷ سال همکاری با مجموعه صنعت برق
  • حدود ۴ سال مربی تیم دانشگاه تربیت مدرس
  • مقام دار در مسابقات شهرداری و آموزش و پرورش و لیگ و باشگاهی