پاکدل(فوردی پرو)

  • مربیگری تی ار ایکس به مدت 7 سال
  • متخصص در کاربر دستگاه و بدنسازی، بادی بامپ، فوردی پرو، کراس کور
  • آمادگی جسمانی