درخشش کشتی گیران باشگاه

محمد جواد آقا عليزاده (سامبو -ام ام اى (MmA))

 • مدیر بین‌المللی ورزشی نماینده لیگ‌های حرفه ای
  AFC آذربایجان
  GFC گرجستان
  Octagon قزاقستان
  Megdan fight صربستان و..
 • مدیر و سرمربی تیم بین‌المللی
  ALI TEAMبا بیش از 250 اعزام برون مرزی موفق
 • مقام قهرمانی مسابقات گراپلینگ نوگی
 • 3 دوره نایب قهرمانی اوکراین، ترکیه و صربستان ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷
 • مقام سومی جهان در Combat Sambo۲۰۱۷
 • مقام سومی جهان درWMMAF, MMA۲۰۱۳
 • 8 دوره قهرمانی کشور MMA در سالهای ۸۶ – ۹۵
 • 12 دوره قهرمان استانی در سالهای ۸۶ – ۹۵