درخشش کشتی گیران باشگاه

علی نوروند(فوتسال)

 • مدرک مربیگری درجه ۱ و ۲ فوتسال آسیا
 • مدرک مربیگری درجه C فوتبال آسیا

افتخارات:

قهرمانی با تیم 

 • تاسیسات دریایی در لیگ فوتسال کشور ب عنوان انالیزور دو بار پیاپی
 • قهرمانی در جام باشگاه های اسیا با تیم فوتسال تاسیسات دریایی
 • قهرمانی در لیگ سراسری مهاجرین در چندین مقطع
 • قهرمانی در لیگ فوتسال اسیا ویژن تهران و راهیابی ب لیگ سه کشور
 • قهرمانی با تیم دانشگاه شهید رجایی در تهران و مسابقات دانشجویی کشور

تحصیلات:

 • لیسانس تربیت بدنی و علوم درزشی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی از دانشگاه تهران
 • آنالیزور تاسیسات دریایی در لیگ برتر فوتسال و جام باشگاه های اسیا
 • سرمربی تیم لیگ دو کشور
 • مربی تیم فوتسال لیگ یک فوتسال پاس تهران
 • سرمربی تیم آسیا ویژن و لیگ سه فوتسال کشور
 • مربی اکادمی فوتسال برق تهران ۵ سال
 • مربی اکادمی کیا در فوتبال ۱ سال
 • سرمربی فوتسال دانشگاه شهید رجایی در مسابقات سراسری دانشجویان
 • سرمربی تیم مهاجرین در لیگ سراسرس مهاجرین