احد کیومهر بخشایش(تکواندو- TRX)

  • حکم مربیگری آمادگی جسمانی از سال ۱۳۸۵
  • 6 سال سابقه تدریس کراسفیت و تی آرایکس شامل..حرکات هوازی..قدرتی..پرشی..انعطاف..تعادل بین عصب و عضله.. حرکات اصلاحی و چربی سوزی
  • مربیگری TRX شامل حرکات با بند تی آر ایکس..توپ مدیسینبال.. استپ.. دمبل رول شکم
  • دان ۷ کشوری
  • دان ۶ سازمان جهانی کوکیوان
  • دو مقام قهرمانی کشوری و  حدود ۳۴ مقام استانی در مبارزه و هان مادانگ (شکستن اجسام سخت)
  • داور و مربی درجه یک فدراسیون
  • دارای حکم مربیگری آسیایی
  • با ۳۱ سال سابقه مربیگری
  • شاگردان راه یافته  به تیم ملی ۵ نفر