آقای فرغدار(کاراته شیتوریو)

 • عضو ارشد انجمن شیتوریو شیتوکای کاراته دو
 • مربیگری درجه 1ملی
 • کمربند مشکی دان ۵ فدرال
 • قهرمان کاتا استان سمنان و قهرمان کومیته استان سمنان
 • نایب قهرمان کاتا صنعت آب و برق کشور و نایب قهرمان کاتا پیشکسوتان
 • قهرمان کومیته کشور
 • عضو بین المللی سبک شیتوریو شوبوکان
 • از سال ۸۱ مربیگری میکنم ،مربی باشگاه هلال احمر دامغان بودم از سال ۸۱ تا سال 89
 • از سال ۸۹ مربی باشگاه‌های مختلف شهرستان دامغان بودم ،از سال ۹۵تا ۹۸مربی باشگاه شهدای لواسان بودم
 • از سال ۹۸ هم در خدمت شما باشگاه برق تهران
 • رده هایی که تدریس میکنم پایه از خردسالان تا جوانان میباشد
 • مسئول برگزاری مسابقات کاراته شهرستان دامغانن
 • خزانه دار هیئت کاراته و دبیر هیئت کاراته شهرستان دامغان