هاشمی (پیلاتس)

  • مربیگری درجه 3 پیلاتس
  • حضور 13 سال به عنوان مربی باشگاه صنعت برق تهران
  • ناظر و ارزیاب ورزش بانوان به مدت 7 سال