درخشش کشتی گیران باشگاه صنعت برق تهران در مسابقات شهرداری
21 خرداد
مدیر سایت

امیرعلی فرهادنیا و امیرعلی شکاری دو تن از کشتی گیران خوب و مستعد باشگاه برق و از شاگردان استاد رضا صفری هستند که با بروز شایستگی ها و توانمندی های خود توانستند به ترتیب عناوین دوم و سوم اوزان خود را در مسابقات کشتی شهرداری های تهران به دست آوردند. با آرزوی موفقیت های روز…

5 خرداد 1403