03 تیر
مدیر سایت

کلاس ایروبیک پیشرفته(چربی سوزی) توسط  سرکار خانم شهاب فر مربی مجرب  از ساعت ۱۰:۳۰الی ۱۱:۳۰  روزهای فرد تشکیل خواهد شد.  این کلاس ها با تعداد محدود برگزار خواهد گردید. شروع کلاس از روز پنجشنبه ۸ تیرماه خواهد بود

5 خرداد 1403