تکواندو
26 خرداد
مدیر سایت

دراین رقابت مربی به نام، سرکار خانم ده باشی به عنوان برگزار کننده در بخش بانوان و آقایان که در خرداد ماه برگزار شد، به عنوان مسئول برگزارکننده این دوره از رقابت حضوری موثر داشتند.

5 خرداد 1403