والیبال آقایان و مقام دومی مسابقات
23 اردیبهشت
مدیر سایت

این مسابقات با عنوان جشنواره مینی والیبال رازین پلمیر، ویژه پسران در تاریخ 22 اردیبهشت 1402با حضور ۶۰ تیم در ۲۰ گروه برای استعدادیابی و شناخت نیروهای فعال و همچنین پشتوانه سازی ، تیم استانی جشنواره کشوری برگزار گردید. در این رقابت تیم برق در گروه خود با ۲ برد پیاپی ،سرگروه شد. و آقایان…

5 خرداد 1403