بانوان بسکتبالیست باشگاه صنعت برق تهران باکسب مقام دوم افتخارآفریدند.
19 اسفند
مدیر سایت

این دوره از رقابتها که در سالن الغدیر تهران بین تیم های (باشگاه صنعت برق تهران،نارسینا،هانیل وآکادمی ترجمان )درتاریخ5اسفندماه آغاز18اسفندماه به پایان رسید. بانوان بسکتبالیست باشگاه صنعت برق تهران باکسب مقام دوم افتخارآفریدند.  

5 خرداد 1403