کسب مقام تیم کیک بوکسینگ
27 فروردین
مدیر سایت

در این مسابقات ورزشکاران باشگاه صنعت برق تهران با کسب مدال نقره و برنز افتخار آفریندند. مدال آوران (نقره) آقای آروین سیدین آقای حسام عباسی ساری مدال آوران(برنز) آقای رضا فکری کوچکسرایی آقای مهیار برزگر

30 اردیبهشت 1403