13 اردیبهشت
cactus

ابراهیم حق شناس(شطرنج): مربی بین المللی (FT) استاد فدراسیون جهانی (FM) رئیس کمیته آموزش و مربیان فدراسیون شطرنج کشور در ده های 80و90 عضو کمیته فنی و انظباطی فدراسیون در دهه 80 و 90 مربی تیم ملی بزرگسالان و جوانان و نوجوانان در مسابقات بین المللی و برون مرزی مربی پلی اکریک اصفهان مربی منتخب…

30 اردیبهشت 1403