09 خرداد
cactus

نرگس موسوی (جودو جوجیتسو) دارای مدرک مربیگری درجه ۱ جودو دارای مدرک مربیگری استعداد یابی و کاتا دارای مدرک داوری درجه ۲ جودو دارای مدرک مربیگری کشتی کلاسیک و آلیش دارای مدرک دان ۴ جودو و دان ۴ دفاع شخصی دارای مدرک مربیگری و مدرسی جوجیتسو و دفاع شخصی نایب رئیس جودو غرب کشور (منطقه…

5 خرداد 1403