09 فروردین
cactus

️مربی بین المللی و درجه ۱ کاراته از سال ۱۳۸۰ ️مربی درجه ۳ دفاع شخصی ️مربی درجه ۳ آمادگی جسمانی ️مربی درجه ۳ دوومیدانی ️داور ممتاز ملی کاراته از سال ۱۳۸۰ ️کارشناس ارشد تربیت بدنی ️مسئول کمیته داوران کشور ️عضو کمیته فنی کشور ️عضو کمیته آموزش و آزمون کشور ️قهرمان کاتا و کومیته استان تهران…

5 خرداد 1403