مرضیه دادفر(بدنسازی)

  • کارشناس تربیت بدنی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • مربیگری درجه دو بدنسازی از فدراسیون پرورش اندام
  • مربیگری درجه ۱ کار با دستگاه از فدراسیون
  • مربیگری Trx
  • مربیگری مربی بدنسازی Trx باشگاه صنعت برق تهران
  • مربیگری باشگاه اوتانا