حسین گودرزی(فوتبال)

 • مدرک مربیگری B آسیا
 • مربی تیم نوجوانان نیکان 96-94
 • مربی تیم نونهالان میعاد کوشان لیگ برتر تهران 95-94
 • مربی تیم نونهالان احسان جوان کیوج لیگ برتر تهران 97
 • مربی تیم نونهالان نوجوانان شاهین لیگ برتر تهران 97
 • مربی تیم نوجوانان پیکان لیگ برتر 98
 • مربی تیم نوجوانان ایرانمهر لیگ برتر 99
 • مربی تیم جوانان منتخب ستارگان 1400
 • مربی تیم نوجوانان آینده سازان تاوا لیگ یک تهران 1401
 • سرمربی تیم جوانان برق سال 1401
 • مربی مدرسه فوتبال و آکادمی های برق از سال 1400