کلامی (بدنسازی)

  • مربی درجه ۳ بدنسازی
  • مربی درجه ۳ آمادگی جسمانی
  • مربی فانکشنال ویژه رشته ی والیبال
  • مربی بدنساز باشگاه مقاومت تهران حاضر در لیگ یک کشوری ۲ سال۱۴۰۰ – ۱۴۰۱
  • مربی بدنساز تیم والیبال دخانیات تهران حاضر در لیگ یک کشوری کسب مقام سوم . ۱۴۰۲
  • مربی باشگاه اندیشه واقع در خیابان شریعتی ۱۳۹۸ . ۱۳۹۹
  • باشگاه بدنسازی برق تهران به مدت 3 سال