مصطفی امیر حسینی(مربی تخصصی دروازبانی)

  • مربیگری سطح یک آسیا
  • مربیگری C آسیا
  • مربیگری آمادگی جسمانی
  • مربیگری تیم فوتبال رده نونهالان ، نوجوانان مقاومت تهران
  • مربیگری تیم فوتبال رده نونهالان ، نوجوانان رعد تهران
  • مربیگری تیم فوتبال رده نونهالان ، نوجوانان مدرسه فوتبل بانک ملی تهران
  • مربیگری تیم فوتبال رده نونهالان ، نوجوانان آکادمی پرسپولیس درفشی فر
  • مربیگری تیم فوتبال رده نونهالان ، نوجوانان آکادمی لیث نوبری
  • فعالیت ورزشی در باشگاه بانک ملی،سایپا، پاس، نفت تهران،صنایع پارچین،سازه راه،کاوه تهران