حسام نامجو مطلق(فوتبال)

 • مدرک مربیگری b  آسیا
 • سرمربی نونهالان نیرو زمینی ۹۶
 • سرمربی نوجوانان نیرو زمینی ۹۷
 • مربی امید نیرو زمینی ۹۸
 • سرمربی امید برق ۹۹
 • مربی جوانان استقلال ۹۹- ۱۴۰۰
 • مربی امید نیرو زمینی ۱۴۰۰
 • مربی بزرگسالان ستارگان سرخ لیگ سه کشور مرحله اول ۱۴۰۰
 • مربی بزرگسالان سردار بوکان لیگ سه کشور مرحله دوم ۱۴۰۱
 • مربی مدرسه فوتبال برق از سال 1399
 • مربی مدرسه فوتبال سعید مراغه چیان 1399
 • دبیر ورزش مدرسه اندیشمند فردا آموزش و پرورش منطقه 7  1400-1401