علی صالحی دولابی(بسکتبال)

 • مربیگری رشته بسکتبال
 • دو دوره مربی تیم ملی بسکتبال جمهوری اسلامی ایران
 • سرپرست بسکتبال تیم باشگاه صنعت برق تهران از سال 91 تاکنون
 • مسئول انجمن بسکتبال منطقه 14 تهران به مدت 17 سال
 • مسئول انجمن بسکتبال آموزش و پرورش منطقه 14 تهران به مدت 5 سال
 • مربی و سرپرست تیم مقاطع مختلف آموزش و پرورش تهران به مدت 15 سال
 • مسئول هیئت بسکتبال شهرستان ورامین
 • نایب رئیس کمیته مربیان استان تهران
 • دبیر هیئت بسکتبال جنوب شرق در سال1371
 • دبیر هیئت بسکتبال حوزه جنوب شرق در سال 1392
 • دبیر هیئت بسکتبال جنوب غرب
 • دبیر هیئت بسکتبال شمال شرق در سال 1395
 • دبیر هیئت بسکتبال جنوب شرق در سال 1397
 • عضو انجمن بسکتبال زرتشتیان تهران
 • مربیگری تیم رده سنی منتخب تهران در مسابقات کشوری در 6 دوره
 • دبیر ورزش مدارس ابوریحان، شهدا،مکتبی، باقرالعلوم، علوی
 • سرپرست تیم زرتشتیان تهران در رشته های مختلف قهرمانی کشور در استان کرمان