نايب رئيس اسبق كميته كتل بل فدراسيون امادگي جسماني
مسئول اموزش كميته كليستنيكس فدراسيون امادگي جسماني
تیم برگزار کننده همایش کنگره بین المللی انجمن پیلاتس ایران
برگزار کننده تیم پویش ایران سلامت هیئت بادی پامپ استان تهران

سوابق مربيگري؛ مربي بين المللي بدنسازي،مربي درجه ٣بدنسازي،مربي امادگي جسمانی ‌،فیتنس گروهی ،فیتنس فانکشنال و…
مدرک آپدیت مربیگری از دانشگاه خوارزمی

مربیگری در مدارس تهران و دانشگاه و بسیاری باشگاه های خصوصی و …

كليستنيكس
بادي پامپ
پيلاتس
تمرينات معلق
حركت شناسي
مكمل و انتي دوپينگ
گواهی دانش افزایش اصول و کاربرد سیستم ها و تکنیک ها در بدنسازی
خطرات دوپینک و مکملهای آلوده در بدنسازی
مهارتهای مربیگری با رویکرد اخلاق مداری
طراحی تمرینات کش(باند)و توپ در فیتنس
طراحی تمرینات شکم پهلو در فیتنس
طراحی تمرینات معلق(TRx) برای ورزشکاران فیتنس
پيلاتس
تي ار ايكس
برنامه نويسي تغذيه
طراحي تمرينات مقاومتي
كارگاه شايع ترين اسيب ها
طراحي تمرينات ريتميك كودكان