22 بهمن
cactus

فوتبال: یک ورزش تیمی و محبوب ترین ورزش در بیشتر کشورهای جهان است. فوتبال را دو تیم یازده نفر متشکل از بازیکنان فوتبال با یک توپ فوتبال بر روی چمن طبیعی یا مصنوعی با هدف گل زدن انجام می دهند.   مربی فوتبال: یکی از نقش های مهم تیم فوتبال است و وظایفی از جمله [...]

30 اردیبهشت 1403