13 اردیبهشت
cactus

سامبو مخفف “Samooborona Bez Orushia” میباشد که در روسی ، به معنی “دفاع شخصی بدون سلاح” است. این ورزش یکی از انواع هنر های رزمی نسبتاً مدرن است که برای اولین بار در دهه 1920 توسط ارتش سرخ شوروی به عنوان ابزاری برای ارتقا مهارت های جنگ تن به تن ابداع و آموزش داده شد….

30 اردیبهشت 1403