19 فروردین
cactus

اسکیت هنری یکی از ورزش‌های المپیک است که به آن اسکیت نمایشی نیز گفته می‌شود. این رشته ورزشی به صورت انفرادی یا گروهی با خلق حرکات زیبا پرشی و چرخشی برگزار می‌شود. معمولا کفش اسکیت رشته نمایشی ، در قسمت نوک خود دارای قطعه‌ای اضافی است که با استفاده از آن می‌توان ، حرکات زیباتری [...]

30 اردیبهشت 1403