03 اردیبهشت
cactus

کشتی خود سبک های مختلفی دارد و ایران یکی از قدرتمند ترین قطب های کشتی در جهان میباشد. در ایران به این رشته توجه خاصی شده و قهرمانان زیادی از ایران در سطح بین المللی افتخار آفرینی کرده اند. کشتی آزاد ریشه در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و ایران دارد. این نوعی کشتی آماتوری…

5 خرداد 1403