09 خرداد
cactus

زینب بیطرفان(ایروبیک) مربیگری ایروبیک درجه ۳ مربیگری امادگی جسمانی مربیگری بدن سازی با مدرک کارگاهی از فدراسیون ورزشهای همگانی مربیگری ایروبیک کودکان سابقه ی کار در باشگاه متوسلیان ( خ ری) باشگاه غدیر( شاهپور) و باشگاه سیدی (ابشار)

30 اردیبهشت 1403