09 فروردین
cactus

مهرداد غلامی(تیر و کمان) مربیگری بین المللی از فدراسیون جهانی مدرک داوری درجه یک فدراسیون تیر و کمان دبیر هیئت تیر و کمان استان تهران مربی تیم ملی پارا آرچری به 3 سال مسئول برگزاری بازیهای آسیایی تهران سرداور و داور مسابقات فدراسیون تیرو کمان به مدت 8 سال مسئول برگزاری مسابقات تیر و کمان…

30 اردیبهشت 1403