22 بهمن
cactus

علی صالحی دولابی(بسکتبال) مربیگری رشته بسکتبال دو دوره مربی تیم ملی بسکتبال جمهوری اسلامی ایران سرپرست بسکتبال تیم باشگاه صنعت برق تهران از سال 91 تاکنون مسئول انجمن بسکتبال منطقه 14 تهران به مدت 17 سال مسئول انجمن بسکتبال آموزش و پرورش منطقه 14 تهران به مدت 5 سال مربی و سرپرست تیم مقاطع مختلف…

30 اردیبهشت 1403