09 خرداد
cactus

خسرو باقرزاده(کشتی فرنگی) مربیگری درجه 1 کشتی فرنگی مربیگری تیم ملی در رده جوانان و بزرگسالان 12 سال مدیر فنی کشتی فرنگی استان تهران مربیگری باشگاه های شیرودی ، هفتم تیر، البرز،  اتکا،  ایزد فردوسی ، سرباز،  شهید معتمدی (کارگران)،  باشگاه صنعت برق تهران

30 اردیبهشت 1403