08 آبان
حسنی

مربی پیلاتس دارای مدرک رسمی مربیگری پیلاتس ، دارای مدرک دوره cx ، شرکت در دوره های تغذیه ،حرکات اصلاحی و کنزیوتیپ سوابق شغلی :دارای ۸ سال سابقه کار

09 فروردین
cactus

هاشمی (پیلاتس) مربیگری درجه 3 پیلاتس حضور 13 سال به عنوان مربی باشگاه صنعت برق تهران ناظر و ارزیاب ورزش بانوان به مدت 7 سال

5 خرداد 1403