01 فروردین
cactus

آقای فرغدار(کاراته شیتوریو) عضو ارشد انجمن شیتوریو شیتوکای کاراته دو مربیگری درجه 1ملی کمربند مشکی دان ۵ فدرال قهرمان کاتا استان سمنان و قهرمان کومیته استان سمنان نایب قهرمان کاتا صنعت آب و برق کشور و نایب قهرمان کاتا پیشکسوتان قهرمان کومیته کشور عضو بین المللی سبک شیتوریو شوبوکان از سال ۸۱ مربیگری میکنم ،مربی…

5 خرداد 1403