09 خرداد
cactus

مینو سادات سیدحسینی ابری داور و مربی بدمینتون ۱۰ سال همکاری با شهرداری منطقه ۱۲ ۱۰ سال همکاری با سازمان ورزش ۱۰ سال مدیر انجمن و مربی تیم آموزش پرورش منطقه ۷ (هم دانش آموز ها و هم کارمندان) حدود ۷ سال همکاری با مجموعه صنعت برق حدود ۴ سال مربی تیم دانشگاه تربیت مدرس…

30 اردیبهشت 1403