30 فروردین
cactus

مرضیه دادفر(بدنسازی) کارشناس تربیت بدنی از دانشگاه آزاد اسلامی مربیگری درجه دو بدنسازی از فدراسیون پرورش اندام مربیگری درجه ۱ کار با دستگاه از فدراسیون مربیگری Trx مربیگری مربی بدنسازی Trx باشگاه صنعت برق تهران مربیگری باشگاه اوتانا

30 اردیبهشت 1403