مهدی نوروزی
مربیگری فوتبال C آسیا

مربی مدرسه فوتبال میعاد کوشان سال 97-96
مربی تیم نونهالان میعاد کوشان لیگ برتر تهران سال 97-96
مربی مدرسه فوتبال آراز سال 97-96
مربی تیم پاس آویژگان حوزه جنوب شرق نیم فصل
سرپرست تیم بزرگسالان شهاب تهران لیگ سه کشوری سال 97
مربی تیم نوجوانان برق سال 96
مربی تیم نونهالان و نوجوانان برق حوزه شمیرانات، جنوب شرق و دسته دو استان تهران سال 97،98،99
مربی مدرسه فوتبال برق از سال 1398
مربی تیم نوجوانان دسته یک برق سال 1399-1400
سرمربی تیم جوانان کیان آذرخش حوزه شمیرانات سال 1400
مربی تیم جوانان کیان آذرخش دسته دو استان تهران سال 1400
سرپرست کلیه تیم های برق از سال 1400
سرمربی تیم نونهالان برق سال 1402
سرمربی تیم نوجوانان برق سال 1402
مربی مدرسه فوتبال برق از سال 1399
مربی آکادمی های برق سال 1401