مقصود حسن نژاد(کشتی):

  • بیش از 50 سال مربیگری رشته کشتی
  • مربیگری باشگاه شهید پناهی
  • مربیگری باشگاه شهید شیرودی
  • مربیگری باشگاه صنعت برق تهران در رده سنی نوجوانان، نونهالان، بزرگسالان و پیشکسوتان
  • دارای مدرک مربیگری ممتاز ملی
  • دارنده مدرک مربیگری بدنسازی و آمادگی جسمانی

افتخارات:

  • حضور در هفت دوره مسابقات بین المللی پیشکسوتان
  • قهرمانی بیش از ده دوره مسابقات کشور و استانی