07 فروردین
cactus

تیراندازی با کمان در سه رشته کمان‌های کامپوند، ریکرو و سنتی برگزار می‌گردد. کمان ریکرو: این کمان شامل بخش‌های قبضه، بازو، سایت، پین سایت، استاب لایزر و زه است. این کمان به کمان‌های قدیمی تشابه بیشتری دارد و با اندکی تغییر، دقت و قدرت آن افزایش یافت. مسابقات آن در مسافت های ۱۸، ۳۰ و [...]

30 اردیبهشت 1403