تیراندازی با کمان در سه رشته کمان‌های کامپوند، ریکرو و سنتی برگزار می‌گردد.

کمان ریکرو: این کمان شامل بخش‌های قبضه، بازو، سایت، پین سایت، استاب لایزر و زه است. این کمان به کمان‌های قدیمی تشابه بیشتری دارد و با اندکی تغییر، دقت و قدرت آن افزایش یافت. مسابقات آن در مسافت های ۱۸، ۳۰ و ۷۰ متر برگزار می‌گردد. مسافت ۷۰ متر المپیکی است و در بخش‌های مردان، زنان، تیمی مردان، تیمی زنان، مختلط مردان و زنان برگزار می‌شود. این کمان باید پس از استفاده اجزایش برای سالم ماندن جدا شود.

کمان کامپوند: این کمان شامل بخش‌های بازو، قبضه قرقره، سایت، پیپ سایت، استاب لایزر، شوکر و … است. این کمان بسیار پیشرفته‌است و از لحاظ قدرت و دقت بسیار بهتر از کمان سنتی و ریکرو است. مسابقات آن نیز در مسافت های ۱۸، ۳۰ و ۵۰ متر برگزار می‌گردد. این رشته المپیکی نیست. این کمان از اول همراه با زه است و نیازی به جداسازی قطعات ندارد.

در باشگاه برق تهران این رشته توسط مربی کاربلدی آموزش داده می شود. ورزشکاران برای مراحلی بالاتر همچون میادین ورزشی استانی و کشوری معرفی می گردند.

محل برگزاری: زمین چمن طبیعی

فاصله زمانی رویداد (3)

یکشنبه
-

سه شنبه
-

پنجشنبه
-

برنامه کلاسی

جزئیات کلاس

  • دسته تیر و کمان
  • طول دوره تک جلسه، 1 ماهه سه جلسه در هفته، 2 ماهه سه جلسه در هفته
  • قیمت تک جلسه: 900,000 ريال، 1 ماهه سه جلسه در هفته: 8,000,000 ريال، 2 ماهه سه جلسه در هفته: 14,500,000 ريال
  • دسته کلاس