07 فروردین
cactus

جودو توسط پلیم ژاپنی کانو جیگورو در سال 1882 به وجود آمد. وی در ابتدا این هنر را برای ترویج سلامتی جسمی و روحی و همچنین ترویج اخلاق ایجاد کرد. با گذشت سال ها ، ورزش رزمی جودو تکامل یافته و از آن زمان به یک ورزش المپیکی تبدیل شده است. هدف جودو این است [...]

30 اردیبهشت 1403