جودو توسط پلیم ژاپنی کانو جیگورو در سال 1882 به وجود آمد. وی در ابتدا این هنر را برای ترویج سلامتی جسمی و روحی و همچنین ترویج اخلاق ایجاد کرد.

با گذشت سال ها ، ورزش رزمی جودو تکامل یافته و از آن زمان به یک ورزش المپیکی تبدیل شده است.

هدف جودو این است که حریف خود را به زمین بیندازد و یا از زمین خارج کند و با یک مانور دست و پنجه نرم ، قفل مفصل ، نگه داشتن یا خفه کردن ، آنها را بی حرکت و یا تسلیم کند.

ضربات وارده توسط دست و پا یا سلاح فقط در فرم های از قبل تنظیم شده (کاتا) مجاز میباشد و در مسابقات یا تمرین آزاد مجاز نیست.

محل برگزاری: مجموعه تختی

فاصله زمانی رویداد (6)

شنبه
-

یکشنبه
-

دوشنبه
-

سه شنبه
-

چهارشنبه
-

پنجشنبه
-

برنامه کلاسی

جزئیات کلاس

  • دسته جودو
  • طول دوره 1 ماهه، 3 جلسه در هفته/ 2 ماهه، 3 جلسه در هفته،جودو همه روزه  21-18 1 ماهه 6 جلسه در هفته
  • قیمت 1 ماهه سه جلسه در هفته: 4,000,000 ريال، 2 ماهه سه جلسه در هفته: 7,300,000 ريال، جودو همه روزه  21-18 1 ماهه 6 جلسه در هفته: 7,300,000 ريال
  • دسته کلاس