08 فروردین
cactus

ورزش رزمی تکواندو بین سال های 1940 و 1950 میلادی در کره توسط ورزشکاران رزمی که هنرهای رزمی ژاپن و چین را مطالعه می کردند ، توسعه یافت. این سبک بر ضربات سر ، ضربات پرشی ، ضربات چرخشی و سایر روش های ضربه بر یک نقطه و یا نقاط مختلف متمرکز است. برخلاف تصور [...]

5 خرداد 1403