درخشش کشتی گیران باشگاه
09 خرداد
cactus

علیرضا زیبا( کشتی آزاد) عضو تیم دو و میدانی ایران در مسابقات بینالمللی قبل از انقلاب اسلامی سال1349 الی 1355 عضو تیم راه آهن ج.ا.ا در مسابقات باشگاهی کشور عضو تیم ملی پیشکسوتان ج.ا.ا به مدت 7 سال قهرمانی متداول مربیگری تیم جوانان کشور 1344 مربیگری باشگاه فرودگاه امنیت سپاه مربیگری باشگاه شیشه و گاز…

09 فروردین
cactus

محمود ابراهیمی( کشتی آزاد) قهرمانی 5 دوره در آموزشگاه های استان تهران قهرمانی 3 دوره مسابقات استانی قهرمانی مسابقات کارگران چنئین دوره قهرمانی و نائب قهرمانی مسابقات حوزه تهران مقام اولی و دومی و سومی در مسابقات کشتی استانی، کشوری دو دوره کسب مقام دومی وسومی تیم ارتش ج.ا.ا مربیگری باشگاه سیدی تهران مربیگری برای…

30 اردیبهشت 1403