27 آبان
حسنی

مهدی نوروزی مربیگری فوتبال C آسیا مربی مدرسه فوتبال میعاد کوشان سال 97-96 مربی تیم نونهالان میعاد کوشان لیگ برتر تهران سال 97-96 مربی مدرسه فوتبال آراز سال 97-96 مربی تیم پاس آویژگان حوزه جنوب شرق نیم فصل سرپرست تیم بزرگسالان شهاب تهران لیگ سه کشوری سال 97 مربی تیم نوجوانان برق سال 96 مربی…

27 آبان
حسنی

حسین عابدی مدرک مربیگری D آسیا مربی مدرسه فوتبال و آکادمی برق از سال 1400 مربی تیم جوانان برق دسته دو سال 1400 مربی تیم نونهالان برق سال 1401 مربی تیم نوجوانان برق سال 1401 مربی تیم نوجوانان برق سال 1402 مربی تیم جوانان برق سال 1402

27 آبان
حسنی

احمد صنعتی مدرک مربیگری C آسیا مربی مدرسه فوتبال برق از سال 1394 مربی تیم نونهالان برق سال 95 سرمربی تیم نونهالان برق سال 96 سرپرست تیم نونهالان برق سال 97 سرمربی نونهالان برق سال 97 سرمربی نوجوانان برق سال 97 سرمربی تیم نوجوانان دسته دو سال 98 سرمربی تیم نوجوانان سال 1399 مربی مدرسه…

27 آبان
حسنی

محسن حسینی مدرک مربیگری B آسیا مربی مدرسه فوتبال برق از سال 1394 مربی تیم نوجوانان برق سال 1395 سرپرست جوانان داماش ایرانیان سال 1396 مربی جوانان برق سال 1397 مربی بزرگسالان فرهود گستر سال 1398 مربی نونهالان برق سال 1398 سرپرست تیم نوجوانان برق سال 1399 سرمربی تیم بزرگسالان فرهود گستر سال 1400 و…

27 آبان
حسنی

فتاح مهاجریان مدرک مربیگری C آسیا دبیر آموزش و پرورش مربی تیم نونهالان برق سال 1396 مربی مدرسه فوتبال برق از سال 1395 مربی آکادمی برق از سال 1400 مربی مدرسه فوتبال مراغه چیان از سال 1400

09 خرداد
cactus

مصطفی امیر حسینی(مربی تخصصی دروازبانی) مربیگری سطح یک آسیا مربیگری C آسیا مربیگری آمادگی جسمانی مربیگری تیم فوتبال رده نونهالان ، نوجوانان مقاومت تهران مربیگری تیم فوتبال رده نونهالان ، نوجوانان رعد تهران مربیگری تیم فوتبال رده نونهالان ، نوجوانان مدرسه فوتبل بانک ملی تهران مربیگری تیم فوتبال رده نونهالان ، نوجوانان آکادمی پرسپولیس درفشی…

09 خرداد
cactus

حسام نامجو مطلق(فوتبال) مدرک مربیگری b  آسیا سرمربی نونهالان نیرو زمینی ۹۶ سرمربی نوجوانان نیرو زمینی ۹۷ مربی امید نیرو زمینی ۹۸ سرمربی امید برق ۹۹ مربی جوانان استقلال ۹۹- ۱۴۰۰ مربی امید نیرو زمینی ۱۴۰۰ مربی بزرگسالان ستارگان سرخ لیگ سه کشور مرحله اول ۱۴۰۰ مربی بزرگسالان سردار بوکان لیگ سه کشور مرحله دوم…

09 خرداد
cactus

حسین گودرزی(فوتبال) مدرک مربیگری B آسیا مربی تیم نوجوانان نیکان 96-94 مربی تیم نونهالان میعاد کوشان لیگ برتر تهران 95-94 مربی تیم نونهالان احسان جوان کیوج لیگ برتر تهران 97 مربی تیم نونهالان نوجوانان شاهین لیگ برتر تهران 97 مربی تیم نوجوانان پیکان لیگ برتر 98 مربی تیم نوجوانان ایرانمهر لیگ برتر 99 مربی تیم…

09 خرداد
cactus

ابوالفضل روستایی(فوتبال) مدرک مربیگری C آسیا ۹۶-۹۷ پاس شرق امید ۹۷-۹۹ پاسارگاد امید و بزرگسالان ۱۴۰۰ استقلال جنوب امید، نوجوانان 1400-1402 برق تهران نوجوانان و مدرسه فوتبال

30 اردیبهشت 1403